Wangnamyen Community College

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น แบบเลขที่ 54A04/55

ที่ตั้งโครงการ: ถนนจันทบุรี - สระเเก้ว(ทางหลวงหมายเลข 317) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประเภทสินค้า: อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พท.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. เลขที่ 54A04/55 (วงกบเหล็กหน้าต่าง, ประตูเหล็ก, วงกบช่องแสง)