รายชื่อลูกค้า/โครงการ

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟ หน้าต่างเหล็ก ผ่านการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับเครื่องหมาย มอก. เรารับผลิตงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หน่วยงานราชการ บ้านพักอาศัยทั่วไป สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

รายชื่อลูกค้า/โครงการ ของเราบางส่วน