บริษัท ไทย พีระมิด อินดัสเทรียล จำกัด

Pinthong Industrial Estate Phase 3