Terminal 21 Korat

ที่ตั้งโครงการ: ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทสินค้า: ประตูหนีไฟ, ประตูเหล็ก, ประตูบานเลื่อน, ประตูช่องชาร์ป