วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม.

แบบเลขที่ 51A01/55