ฮันนี่เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์

HONEYWELL ELECTRONIC MATERIAL (THAILAND) CO.,LTD.

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230