บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์กระจายสินค้าซีพี ออลล์ ขอนแก่น