Bannumsub School

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สปช.105/29 จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งโครงการ: ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทสินค้า: ปรับปรุง 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง (วงกบเหล็กหน้าต่าง, วงกบเหล็กประตู, ช่องแสงกระจกติดตาย)