Bangkrathum Hospital

อาคารพัสดุ แบบเลขที่ 8709 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้งโครงการ: ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทสินค้า: วงกบเหล็กประตู, วงกบเหล็กหน้าต่าง, ช่องแสงหน้าต่าง