อ่างเก็บน้ำบางพระ

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบจ่ายน้ำแหลมฉบัง