โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

Anuban Sri Wattana Wittaya อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

ที่ตั้งโครงการ: โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว