กุญแจมาสเตอร์คีย์

Master Key เป็นกุญแจ ที่มีลูกกุญแจดอกเดียว แต่ว่าสามารถไขประตูได้หลายๆบาน แบ่งได้ 3 จำพวก

1. กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบมีตัวคุม เป็นกุญแจที่มีแม่กุญแจหลายตัว แต่ละตัวจะมีลูกกุญแจซึ่งสามารถไข แม่กุญแจของตนเองได้ แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะไขแม่กุญแจตัวอื่นได้ จะมีกุญแจมาสเตอร์คีย์ (ตัวคุม) ให้มาอีก 1 ดอก ที่สามารถไขได้หมดทุกตัว

กุญแจมาสเตอร์คีย์

2. กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบคีย์อะไลท์ เป็นกุญแจที่มีแม่กุญแจหลายตัว แม้กระนั้นมีลูกกุญแจมาเพียงแต่ 1 ตัว ที่สามารถไขตัวแม่กุญแจทั้งสิ้นออกได้

กุญแจมาสเตอร์คีย์

3. กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบมีแกรนด์มาสเตอร์คีย์ เป็นการนำเอาตัวคุมกุญแจมาสเตอร์คีย์แบบที่ 1 ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป มาทำเป็นมาสเตอร์คีย์อีกครั้ง ซึ่งกุญแจแกรนด์มาสเตอร์คีย์ดอกนี้ สามารถไขแม่กุญแจได้ทุกตัว

กุญแจมาสเตอร์คีย์